Difference between revisions of "Translation/Categories"

From Wikimini Coordination Platform
Jump to: navigation, search
(Prövar att översätta första delen)
 
(40 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 17: Line 17:
 
The categories used by Wikimini are listed here. You can translate them directly by editing the table below ''(warning: only 1 person should edit this page at the same time to prevent ''[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Edit_conflict ''editing conflicts'']'')''. Once completed, the categories will be added to your wiki with an automatic script (ask [[User:Lorangeo|Laurent]]).
 
The categories used by Wikimini are listed here. You can translate them directly by editing the table below ''(warning: only 1 person should edit this page at the same time to prevent ''[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Edit_conflict ''editing conflicts'']'')''. Once completed, the categories will be added to your wiki with an automatic script (ask [[User:Lorangeo|Laurent]]).
   
  +
Swedish: För att förenkla översättning till svenska har [[User:Haxpett|jag]] tillgång till [http://www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK/Svenska-WebDewey-/ WebDewey], säg till så delar jag med mig
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="5" border="1"
 
  +
 
{| cellspacing="1" cellpadding="5" width="100%" border="1"
 
|-
 
|-
 
! scope="col" |
 
! scope="col" |
Line 31: Line 33:
   
 
! scope="col" | IT
 
! scope="col" | IT
! scope="col" | SV
+
! scope="col" |
  +
SV
  +
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
 
| bgcolor="#808080" |
 
| bgcolor="#808080" |
Line 40: Line 44:
 
> Information and documentation
 
> Information and documentation
   
| bgcolor="#808080" | <br>
+
| bgcolor="#808080" | imformación y documentación
 
| bgcolor="#808080" |
 
| bgcolor="#808080" |
 
&gt; Information et documentation
 
&gt; Information et documentation
Line 52: Line 56:
 
| bgcolor="#808080" | <br>
 
| bgcolor="#808080" | <br>
 
| bgcolor="#808080" |
 
| bgcolor="#808080" |
&gt;&gt; Libraries
+
&gt;&gt; Libraries and information sciences
   
| bgcolor="#808080" | <br>
+
| bgcolor="#808080" | &gt;&gt; Biblioteca
 
| bgcolor="#808080" |
 
| bgcolor="#808080" |
&gt;&gt; Bibliothèques
+
&gt;&gt; Bibliothèques et sciences de l'information<br>
   
 
| bgcolor="#808080" | <br>
 
| bgcolor="#808080" | <br>
| bgcolor="#808080" | &gt;&gt; Bibliotek<br>
+
| bgcolor="#808080" | &gt;&gt; Bibliotek och informationsvetenskap<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#808080" |
 
| bgcolor="#808080" |
Line 129: Line 133:
   
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
| bgcolor="#DA9694" | <br>
+
| bgcolor="#DA9694" | &gt; Filosofi och psykologi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
| bgcolor="#DA9694" |
Line 138: Line 142:
 
&gt;&gt; Psychology
 
&gt;&gt; Psychology
   
| bgcolor="#DA9694" | <br>
+
| bgcolor="#DA9694" | &gt;&gt; Psicología
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
&gt;&gt; Psychologie
 
&gt;&gt; Psychologie
   
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
| bgcolor="#DA9694" | <br>
+
| bgcolor="#DA9694" | &gt;&gt; Psykologi
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
| bgcolor="#DA9694" |
Line 152: Line 156:
 
&gt;&gt; Philosophy
 
&gt;&gt; Philosophy
   
| bgcolor="#DA9694" | <br>
+
| bgcolor="#DA9694" | &gt;&gt; Filosofía
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
&gt;&gt; Philosophie
 
&gt;&gt; Philosophie
   
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
| bgcolor="#DA9694" | <br>
+
| bgcolor="#DA9694" | &gt;&gt; Filosofi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
| bgcolor="#DA9694" |
Line 171: Line 175:
   
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
| bgcolor="#DA9694" | <br>
+
| bgcolor="#DA9694" | &gt;&gt; Människans stora frågor<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
| bgcolor="#DA9694" |
Line 185: Line 189:
   
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
| bgcolor="#DA9694" | <br>
+
| bgcolor="#DA9694" | &gt;&gt; Religiös upplevelse, religiöst liv, religionsutövning<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
| bgcolor="#DA9694" |
Line 199: Line 203:
   
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
| bgcolor="#DA9694" | <br>
+
| bgcolor="#DA9694" | &gt;&gt; Religiös etik<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
| bgcolor="#DA9694" |
Line 213: Line 217:
   
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
| bgcolor="#DA9694" | <br>
+
| bgcolor="#DA9694" | &gt;&gt; Logik och resonemang<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#DA9694" |
 
| bgcolor="#DA9694" |
Line 227: Line 231:
   
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
 
| bgcolor="#DA9694" | <br>
| bgcolor="#DA9694" | <br>
+
| bgcolor="#DA9694" | &gt;&gt; Moral och etik
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 236: Line 240:
 
&gt; Beliefs and religions
 
&gt; Beliefs and religions
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt; Creencias y religiones
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt; Croyances et religions
 
&gt; Croyances et religions
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt; Övertygelser och religioner
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 250: Line 254:
 
&gt;&gt; Religion
 
&gt;&gt; Religion
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt; Religión
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt; Religion
 
&gt;&gt; Religion
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;Religion
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 264: Line 268:
 
&gt;&gt;&gt; Religious concepts
 
&gt;&gt;&gt; Religious concepts
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Conceptos religiosos
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Concepts religieux
 
&gt;&gt;&gt; Concepts religieux
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Religiösa begrepp<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 278: Line 282:
 
&gt;&gt;&gt; Religious figures
 
&gt;&gt;&gt; Religious figures
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" |
  +
&gt;&gt;&gt; Personajes/ figuras religiosas
  +
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Personnages religieux
 
&gt;&gt;&gt; Personnages religieux
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Religiösa siffror<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 297: Line 303:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Heliga böcker och texter<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 306: Line 312:
 
&gt;&gt;&gt; Religious practices and cults
 
&gt;&gt;&gt; Religious practices and cults
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Prácticas y culturas religiosas
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Pratiques et cultes religieux
 
&gt;&gt;&gt; Pratiques et cultes religieux
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Religionsutövning och kulter<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 325: Line 331:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Böner
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 334: Line 340:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Religious rites
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Religious rites
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Ritos religiosos
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Rites religieux
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Rites religieux
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Religiösa riter
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 348: Line 354:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Religious ceremonies
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Religious ceremonies
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Ceremonias religiosas
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cérémonies religieuses
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cérémonies religieuses
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Religiösa cermonier
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 362: Line 368:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Religious festivals and calendars
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Religious festivals and calendars
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Festivales y calendarios religiosos
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Fêtes et calendriers religieux
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Fêtes et calendriers religieux
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Religiösa festivaler och kalendrar<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 381: Line 387:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Religiösa pilgrimsfärder och heliga platser<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 390: Line 396:
 
&gt;&gt; Religious movements
 
&gt;&gt; Religious movements
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt; Movimientos religiosos
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt; Mouvements religieux
 
&gt;&gt; Mouvements religieux
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt; Religiösa rörelser<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 409: Line 415:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Religioner utifrån Abraham
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 418: Line 424:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Christianity
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Christianity
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Cristianismo
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Christianisme
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Christianisme
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kristendom<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 429: Line 435:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" |
  +
&gt;&gt;&gt;&gt; Islam
  +
 
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Islam
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Islam
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Islam
Line 436: Line 446:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Islam
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Islam
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 451: Line 459:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Judendom
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 460: Line 468:
 
&gt;&gt;&gt; Indian religions
 
&gt;&gt;&gt; Indian religions
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Religiones indias
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Religions de l'Inde
 
&gt;&gt;&gt; Religions de l'Inde
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Indiska religioner<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 479: Line 487:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Hinduism
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 488: Line 496:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Buddhism
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Buddhism
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Budismo
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bouddhisme
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bouddhisme
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Buddism
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 507: Line 515:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Sikhism
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 521: Line 529:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Jainism<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 535: Line 543:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Österländska Religioner
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 549: Line 557:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Taoism
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 563: Line 571:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Konfucianismen<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 577: Line 585:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;Shintoism
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 591: Line 599:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kinesisk Folktro<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 605: Line 613:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Traditionella stam religioner<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 614: Line 622:
 
&gt;&gt;&gt; Other religions
 
&gt;&gt;&gt; Other religions
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Otras religiones
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Autres religions
 
&gt;&gt;&gt; Autres religions
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Andra religioner<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 628: Line 636:
 
&gt;&gt;&gt; Without religion
 
&gt;&gt;&gt; Without religion
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Sin religión
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Sans religion
 
&gt;&gt;&gt; Sans religion
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Utan religion<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 642: Line 650:
 
&gt;&gt; Religious mythologies
 
&gt;&gt; Religious mythologies
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt; Religiones mitológicas
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt; Mythologies religieuses
 
&gt;&gt; Mythologies religieuses
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt; Religiösa mytologier<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 656: Line 664:
 
&gt;&gt;&gt; Celtic mythology
 
&gt;&gt;&gt; Celtic mythology
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Mitología celta
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Mythologie celtique
 
&gt;&gt;&gt; Mythologie celtique
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Keltisk mytologi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 670: Line 678:
 
&gt;&gt;&gt; Egyptian mythology
 
&gt;&gt;&gt; Egyptian mythology
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Mitología egipcia
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Mythologie égyptienne
 
&gt;&gt;&gt; Mythologie égyptienne
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Egyptisk mytologi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 684: Line 692:
 
&gt;&gt;&gt; Greek mythology
 
&gt;&gt;&gt; Greek mythology
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Mitología griega
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Mythologie grecque
 
&gt;&gt;&gt; Mythologie grecque
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Grekisk mytologi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 698: Line 706:
 
&gt;&gt;&gt; Roman mythology
 
&gt;&gt;&gt; Roman mythology
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Mitología romana
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Mythologie romaine
 
&gt;&gt;&gt; Mythologie romaine
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Romersk mytologi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 712: Line 720:
 
&gt;&gt;&gt; Other mythologies
 
&gt;&gt;&gt; Other mythologies
   
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Otras mitologías
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
&gt;&gt;&gt; Autres mythologies
 
&gt;&gt;&gt; Autres mythologies
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt;&gt; Andra mytologier<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FF5050" |
 
| bgcolor="#FF5050" |
Line 731: Line 739:
   
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
 
| bgcolor="#FF5050" | <br>
| bgcolor="#FF5050" | <br>
+
| bgcolor="#FF5050" | &gt;&gt; Sekter och nya övertygelser<br>
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 740: Line 748:
 
&gt; Life in society
 
&gt; Life in society
   
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt; Vida en sociedad
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
&gt; Vie en société
 
&gt; Vie en société
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt; Livet i samhället<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 754: Line 762:
 
&gt;&gt; Study of man and society
 
&gt;&gt; Study of man and society
   
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Estudio del hombre y de la sociedad
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
&gt;&gt; Étude de l'homme et de la société
 
&gt;&gt; Étude de l'homme et de la société
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Studie av människa och samhälle<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 768: Line 776:
 
&gt;&gt; Education and pedagogy
 
&gt;&gt; Education and pedagogy
   
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Educación y pedagogía&nbsp;
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
&gt;&gt; Éducation et pédagogie
 
&gt;&gt; Éducation et pédagogie
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Utbildning och pedagogik<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 782: Line 790:
 
&gt;&gt; Politics
 
&gt;&gt; Politics
   
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Política
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
&gt;&gt; Politique
 
&gt;&gt; Politique
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Politik
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 796: Line 804:
 
&gt;&gt; Trade and economics
 
&gt;&gt; Trade and economics
   
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Comercio y economía
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
&gt;&gt; Commerce et économie
 
&gt;&gt; Commerce et économie
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Handel och ekonomi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 810: Line 818:
 
&gt;&gt; Communication
 
&gt;&gt; Communication
   
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Comunicación
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
&gt;&gt; Communications
 
&gt;&gt; Communications
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Kommunikation<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 824: Line 832:
 
&gt;&gt; Transportation
 
&gt;&gt; Transportation
   
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Transportes
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
&gt;&gt; Transports
 
&gt;&gt; Transports
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Transport<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 843: Line 851:
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Lag och lagstiftning<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 857: Line 865:
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Regering och offentlig förvaltning<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 871: Line 879:
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Armén och militära frågor<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFC000" |
 
| bgcolor="#FFC000" |
Line 885: Line 893:
   
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
 
| bgcolor="#FFC000" | <br>
| bgcolor="#FFC000" | <br>
+
| bgcolor="#FFC000" | &gt;&gt; Sociala problem och sociala tjänster<br>
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
| bgcolor="#FFFF00" |
Line 894: Line 902:
 
&gt; Languages and linguistics
 
&gt; Languages and linguistics
   
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
+
| bgcolor="#FFFF00" | &gt; Idiomas y lingüísticas
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
&gt; Langues et langage
 
&gt; Langues et langage
   
 
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
 
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
+
| bgcolor="#FFFF00" | &gt; Språk och språkvetenskap<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
| bgcolor="#FFFF00" |
Line 908: Line 916:
 
&gt;&gt; Modern languages
 
&gt;&gt; Modern languages
   
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
+
| bgcolor="#FFFF00" | &gt;&gt; Lenguas modernas
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
&gt;&gt; Langues vivantes
 
&gt;&gt; Langues vivantes
   
 
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
 
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
+
| bgcolor="#FFFF00" | &gt;&gt; Moderna språk<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
| bgcolor="#FFFF00" |
Line 922: Line 930:
 
&gt;&gt; Dead languages
 
&gt;&gt; Dead languages
   
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
+
| bgcolor="#FFFF00" | &gt;&gt; Lenguas extintas
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
&gt;&gt; Langues mortes
 
&gt;&gt; Langues mortes
   
 
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
 
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
+
| bgcolor="#FFFF00" | &gt;&gt; Döda språk<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
| bgcolor="#FFFF00" |
Line 936: Line 944:
 
&gt;&gt; Sign languages
 
&gt;&gt; Sign languages
   
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
+
| bgcolor="#FFFF00" | &gt; Lengua de signos
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
&gt;&gt; Langues des signes
 
&gt;&gt; Langues des signes
   
 
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
 
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
+
| bgcolor="#FFFF00" | &gt;&gt; Teckenspråk<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
| bgcolor="#FFFF00" |
Line 950: Line 958:
 
&gt;&gt; Concepts and study of language
 
&gt;&gt; Concepts and study of language
   
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
+
| bgcolor="#FFFF00" | &gt;&gt; Conceptos y estudio de la lengua
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
| bgcolor="#FFFF00" |
 
&gt;&gt; Concepts et études du langage
 
&gt;&gt; Concepts et études du langage
   
 
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
 
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
| bgcolor="#FFFF00" | <br>
+
| bgcolor="#FFFF00" | &gt;&gt; Begrepp och språkundervisningen<br>
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 964: Line 972:
 
&gt; Sciences and mathematics
 
&gt; Sciences and mathematics
   
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt; Ciencas y matemáticas
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
 
&gt; Sciences et mathématiques
 
&gt; Sciences et mathématiques
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt; Vetenskap och Matematik<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 978: Line 986:
 
&gt;&gt; Mathematics
 
&gt;&gt; Mathematics
   
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Matemáticas
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
 
&gt;&gt; Mathématiques
 
&gt;&gt; Mathématiques
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Matematik<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 992: Line 1,000:
 
&gt;&gt; Astronomy
 
&gt;&gt; Astronomy
   
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Astronomía
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
 
&gt;&gt; Astronomie
 
&gt;&gt; Astronomie
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Astronomi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 1,006: Line 1,014:
 
&gt;&gt; Physics
 
&gt;&gt; Physics
   
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Física
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
 
&gt;&gt; Physique
 
&gt;&gt; Physique
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Fysik<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 1,025: Line 1,033:
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Kemi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 1,039: Line 1,047:
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Geovetenskap och geologi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 1,048: Line 1,056:
 
&gt;&gt; Paleontology and prehistoric life
 
&gt;&gt; Paleontology and prehistoric life
   
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Paleontología y vida prehitórica&nbsp;
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
 
&gt;&gt; Paléontologie et animaux préhistoriques
 
&gt;&gt; Paléontologie et animaux préhistoriques
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Paleontologi och förhistoriskt liv<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 1,062: Line 1,070:
 
&gt;&gt; Biology and life sciences
 
&gt;&gt; Biology and life sciences
   
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Biología y ciencias de la vida
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
 
&gt;&gt; Biologie et sciences de la vie
 
&gt;&gt; Biologie et sciences de la vie
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt; Biologi och biovetenskap<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 1,076: Line 1,084:
 
&gt;&gt;&gt; Plants
 
&gt;&gt;&gt; Plants
   
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt;&gt; Plantas
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
 
&gt;&gt;&gt; Végétaux
 
&gt;&gt;&gt; Végétaux
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt;&gt; Växter<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 1,090: Line 1,098:
 
&gt;&gt;&gt; Animals
 
&gt;&gt;&gt; Animals
   
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt;&gt; Animales
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
 
&gt;&gt;&gt; Animaux
 
&gt;&gt;&gt; Animaux
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt;&gt; Djur<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 1,104: Line 1,112:
 
&gt;&gt;&gt; Fungi
 
&gt;&gt;&gt; Fungi
   
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt;&gt; Hongos
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
 
&gt;&gt;&gt; Champignons
 
&gt;&gt;&gt; Champignons
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt;&gt; Svampar<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
Line 1,118: Line 1,126:
 
&gt;&gt;&gt; Bacteria and other forms of life
 
&gt;&gt;&gt; Bacteria and other forms of life
   
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt;&gt; Bacterias y otras formas de vida
 
| bgcolor="#92D050" |
 
| bgcolor="#92D050" |
 
&gt;&gt;&gt; Bactéries et autres formes de vie
 
&gt;&gt;&gt; Bactéries et autres formes de vie
   
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
 
| bgcolor="#92D050" | <br>
| bgcolor="#92D050" | <br>
+
| bgcolor="#92D050" | &gt;&gt;&gt; Bakterier och andra former av liv<br>
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,132: Line 1,140:
 
&gt; Technology and health
 
&gt; Technology and health
   
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt; Tecnología y salud
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
&gt; Technologie et santé
 
&gt; Technologie et santé
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt; Teknik och hälsa<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,144: Line 1,152:
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
&gt;&gt; Great inventions
+
&gt;&gt; Great inventions&nbsp;and discoveries
   
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Grandes invenciones
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
&gt;&gt; Grandes inventions
+
&gt;&gt; Grandes inventions et découvertes
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Stora uppfinningar och upptäckter<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,160: Line 1,168:
 
&gt;&gt; Computers and Internet
 
&gt;&gt; Computers and Internet
   
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Ordenadores e Internet
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
&gt;&gt; Informatique et Internet
 
&gt;&gt; Informatique et Internet
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Datorer och Internet<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,174: Line 1,182:
 
&gt;&gt; Medicine and health
 
&gt;&gt; Medicine and health
   
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Medicina y salud
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
&gt;&gt; Médecine et santé
 
&gt;&gt; Médecine et santé
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Medicin och hälsa<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,193: Line 1,201:
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Teknik och ingenjörs yrken<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,207: Line 1,215:
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Jordbruk och djurhållning<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,221: Line 1,229:
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Hemmet och familjeliv<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,235: Line 1,243:
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Företagsledning och kontors aktiviteter<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,249: Line 1,257:
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Industri och hantverk<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,263: Line 1,271:
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Tillverkade föremål och produkter<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,277: Line 1,285:
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Bygg och anläggning<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#0066FF" |
 
| bgcolor="#0066FF" |
Line 1,291: Line 1,299:
   
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
 
| bgcolor="#0066FF" | <br>
| bgcolor="#0066FF" | <br>
+
| bgcolor="#0066FF" | &gt;&gt; Matlagning, mat och dryck<br>
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,300: Line 1,308:
 
&gt; Arts, recreation and sports
 
&gt; Arts, recreation and sports
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Arte, ocio y deporte
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt; Arts, loisirs et sports
 
&gt; Arts, loisirs et sports
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt; Konst, Sport och fritid<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,319: Line 1,327:
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Landskaps och områdesarkitektur<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,328: Line 1,336:
 
&gt;&gt; Architecture
 
&gt;&gt; Architecture
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Arquitectura
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt; Architecture
 
&gt;&gt; Architecture
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Arkitektur<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,342: Line 1,350:
 
&gt;&gt; Sculpture, ceramics and metal arts<br>
 
&gt;&gt; Sculpture, ceramics and metal arts<br>
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Escultura, cerámica y artes de metal
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt; Sculpture, céramique et arts du métal
 
&gt;&gt; Sculpture, céramique et arts du métal
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Skulptur, keramik och metall konst<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,361: Line 1,369:
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Ritning och konsthantverk<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,370: Line 1,378:
 
&gt;&gt; Painting
 
&gt;&gt; Painting
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Pintura
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt; Peinture
 
&gt;&gt; Peinture
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Målning<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,389: Line 1,397:
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Grafik och gravyr<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,403: Line 1,411:
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Foto och datorkonst<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,412: Line 1,420:
 
&gt;&gt; Music
 
&gt;&gt; Music
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Música
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt; Musique
 
&gt;&gt; Musique
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Musik
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,426: Line 1,434:
 
&gt;&gt; Sport
 
&gt;&gt; Sport
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Deporte
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt; Sport
 
&gt;&gt; Sport
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Sport
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,440: Line 1,448:
 
&gt;&gt; Cinema and television
 
&gt;&gt; Cinema and television
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Cine y televisión
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt; Cinéma et télévision
 
&gt;&gt; Cinéma et télévision
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Film och television
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,459: Line 1,467:
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Spel och underhållning<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,468: Line 1,476:
 
&gt;&gt; Comics
 
&gt;&gt; Comics
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Comics / Tebeos
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt; Bande dessinée
 
&gt;&gt; Bande dessinée
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt; Serier<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,482: Line 1,490:
 
&gt;&gt;&gt; Comics in English language
 
&gt;&gt;&gt; Comics in English language
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Comics en idioma inglés
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt;&gt; Comic
 
&gt;&gt;&gt; Comic
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt;&gt; Serier på engelska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,496: Line 1,504:
 
&gt;&gt;&gt; Comics in French language
 
&gt;&gt;&gt; Comics in French language
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Comics en idioma francés
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt;&gt; Bande dessinée franco-belge
 
&gt;&gt;&gt; Bande dessinée franco-belge
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt;&gt; Serier på franska språket<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,510: Line 1,518:
 
&gt;&gt;&gt; Manga
 
&gt;&gt;&gt; Manga
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Manga
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt;&gt; Manga
 
&gt;&gt;&gt; Manga
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt;&gt; Manga
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,524: Line 1,532:
 
&gt;&gt;&gt; Other comics
 
&gt;&gt;&gt; Other comics
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Otros comics
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt;&gt; Autres bandes dessinées
 
&gt;&gt;&gt; Autres bandes dessinées
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt;&gt; Andra Serier
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
Line 1,538: Line 1,546:
 
&gt;&gt; Dance
 
&gt;&gt; Dance
   
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | Baile
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
| bgcolor="#9999FF" |
 
&gt;&gt; Danse
 
&gt;&gt; Danse
   
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
 
| bgcolor="#9999FF" | <br>
| bgcolor="#9999FF" | <br>
+
| bgcolor="#9999FF" | &gt;&gt;&gt; Dans
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,552: Line 1,560:
 
&gt; Literature and drama
 
&gt; Literature and drama
   
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Literatura y drama
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
&gt; Littérature et théâtre
 
&gt; Littérature et théâtre
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Literatur och Drama<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,566: Line 1,574:
 
&gt;&gt; English-language literature
 
&gt;&gt; English-language literature
   
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Literatura de la lengua inglesa
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
&gt;&gt; Littérature de langue anglaise
 
&gt;&gt; Littérature de langue anglaise
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Literatur på Engelska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,580: Line 1,588:
 
&gt;&gt;&gt; English-language poetry
 
&gt;&gt;&gt; English-language poetry
   
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Poesía de la ñengua ingles
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
&gt;&gt;&gt; Poésie de langue anglaise
 
&gt;&gt;&gt; Poésie de langue anglaise
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Poesi på Engelska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,599: Line 1,607:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Drama på Engelska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,613: Line 1,621:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Skönliteratur och Romaner på Engelska
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,627: Line 1,635:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Olika skrifter på Engelska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,636: Line 1,644:
 
&gt;&gt; German-language literature
 
&gt;&gt; German-language literature
   
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" |
  +
Literatura de la lengua almena
  +
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
&gt;&gt; Littérature de langue allemande
 
&gt;&gt; Littérature de langue allemande
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Literatur på Tyska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,650: Line 1,660:
 
&gt;&gt;&gt; German-language poetry
 
&gt;&gt;&gt; German-language poetry
   
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Poesía de la lengua alemana
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
&gt;&gt;&gt; Poésie de langue allemande
 
&gt;&gt;&gt; Poésie de langue allemande
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Poesi på Tyska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,669: Line 1,679:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Drama på Tyska
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,683: Line 1,693:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Skönliteratur och Romaner på Tyska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,697: Line 1,707:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Olika skrifter på Tyska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,711: Line 1,721:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Literatur på Franska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,725: Line 1,735:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Poesi på Franska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,739: Line 1,749:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Drama på Franska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,753: Line 1,763:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Romaner och Skönliteratur på Franska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,767: Line 1,777:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Olika skrifter på Franska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,781: Line 1,791:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Literatur på Italienska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,795: Line 1,805:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Poesi på Italienska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,809: Line 1,819:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Drama på Italienska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,823: Line 1,833:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Skönliteratur och Romaner på Italienska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,837: Line 1,847:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Olika skrifter på Italienska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,851: Line 1,861:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Literatur på Spanska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,865: Line 1,875:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Poesi på Spanska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,879: Line 1,889:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Drama på Spanska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,893: Line 1,903:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Skönliteratur och Romaner på Spanska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,907: Line 1,917:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Olika skrifter på Spanska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,921: Line 1,931:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Literatur på Latin<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,935: Line 1,945:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Poesi på Latin<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,949: Line 1,959:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Drama på Latin<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,963: Line 1,973:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Skönliteratur och Romaner på Latin<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,977: Line 1,987:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Olika skrifter på Latin<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 1,991: Line 2,001:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Literatur på Forngrekiska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 2,005: Line 2,015:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Poesi på Forngrekiska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 2,019: Line 2,029:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Drama på Forgrekiska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 2,033: Line 2,043:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Skönliteratur och Romaner på Forngrekiska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 2,047: Line 2,057:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Olika Skrifter på Forngrekiska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 2,061: Line 2,071:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Annat Literatur
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 2,070: Line 2,080:
 
&gt;&gt; Comics
 
&gt;&gt; Comics
   
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Comics&nbsp;
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
&gt;&gt; Bande dessinée
 
&gt;&gt; Bande dessinée
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Serier<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 2,089: Line 2,099:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Serier på Engelska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 2,103: Line 2,113:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | serier på Franska<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 2,117: Line 2,127:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Manga<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
 
| bgcolor="#D9D9D9" |
Line 2,131: Line 2,141:
   
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
 
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
| bgcolor="#D9D9D9" | <br>
+
| bgcolor="#D9D9D9" | Andra Serier<br>
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,145: Line 2,155:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt; Historia och geografi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,159: Line 2,169:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt; Geografi och resor<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,173: Line 2,183:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Allmän geografi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,187: Line 2,197:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Hav och oceaner<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,196: Line 2,206:
 
&gt;&gt;&gt; Europe
 
&gt;&gt;&gt; Europe
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Europa
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt; Europe
 
&gt;&gt;&gt; Europe
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Europa<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,210: Line 2,220:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Albania
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Albania
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Albania
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Albanie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Albanie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Albanien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,224: Line 2,234:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Andorra
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Andorra
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Andorra
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Andorre
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Andorre
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Andorra<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,238: Line 2,248:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Austria
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Austria
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Austria
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Autriche
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Autriche
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Österrike<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,252: Line 2,262:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Belarus
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Belarus
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Bielorrusia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Biélorussie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Biélorussie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Vitryssland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,266: Line 2,276:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Belgium
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Belgium
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Bélgica
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Belgique
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Belgique
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Belgien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,280: Line 2,290:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bosnia and Herzegovina
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bosnia and Herzegovina
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Bosnia y Herzegovina
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bosnie-Herzégovine
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bosnie-Herzégovine
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Bosnien och Hercegovina<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,294: Line 2,304:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bulgaria
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bulgaria
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Bulgaria
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bulgarie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bulgarie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Bulgarien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,308: Line 2,318:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Croatia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Croatia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Croacia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Croatie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Croatie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kroatien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,322: Line 2,332:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Czech Republic
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Czech Republic
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | República Checa
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; République tchèque
 
&gt;&gt;&gt;&gt; République tchèque
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Tjeckien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,336: Line 2,346:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Denmark
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Denmark
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Dinamarca
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Danemark
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Danemark
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Danmark<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,350: Line 2,360:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Estonia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Estonia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Estonia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Estonie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Estonie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Estland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,364: Line 2,374:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Finland
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Finland
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Finlandia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Finlande
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Finlande
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Finland
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,378: Line 2,388:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; France
 
&gt;&gt;&gt;&gt; France
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Francia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; France
 
&gt;&gt;&gt;&gt; France
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Frankrike
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,392: Line 2,402:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Germany
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Germany
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Alemania
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Allemagne
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Allemagne
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Tyskland
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,406: Line 2,416:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Greece
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Greece
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Grecia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Grèce
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Grèce
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Grekland
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,420: Line 2,430:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Hungary
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Hungary
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Hungría
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Hongrie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Hongrie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Ungern
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,434: Line 2,444:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Iceland
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Iceland
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Islandia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Islande
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Islande
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Island
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,448: Line 2,458:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Ireland
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Ireland
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Irlanda
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Irlande
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Irlande
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Irland
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,462: Line 2,472:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Italy
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Italy
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Italia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Italie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Italie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Italien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,476: Line 2,486:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Latvia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Latvia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Letonia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Lettonie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Lettonie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Lettland
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,490: Line 2,500:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Liechtenstein
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Liechtenstein
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Liechtenstein
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Liechtenstein
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Liechtenstein
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;Liechtenstein
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,504: Line 2,514:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Lithuania
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Lithuania
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Lituania
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Lituanie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Lituanie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;Litauen
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,518: Line 2,528:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Luxembourg
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Luxembourg
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Luxemburgo
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Luxembourg
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Luxembourg
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Luxemburg<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,532: Line 2,542:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Macedonia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Macedonia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Macedonia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Macédoine
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Macédoine
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Makedonien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,546: Line 2,556:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Malta
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Malta
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Malta
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Malte
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Malte
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Malta
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,560: Line 2,570:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Moldova
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Moldova
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Moldavia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Moldavie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Moldavie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Moldavien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,574: Line 2,584:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Monaco
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Monaco
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Mónaco
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Monaco
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Monaco
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Monaco
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,588: Line 2,598:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Montenegro
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Montenegro
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Montenegro
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Monténégro
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Monténégro
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Montenegro
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,602: Line 2,612:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Netherlands
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Netherlands
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Países Bajos
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Pays-Bas
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Pays-Bas
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Nederländerna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,616: Line 2,626:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Norway
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Norway
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Noruega
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Norvège
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Norvège
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Norge
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,630: Line 2,640:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Poland
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Poland
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Polonia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Pologne
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Pologne
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Polen
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,644: Line 2,654:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Portugal
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Portugal
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Portugal
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Portugal
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Portugal
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Portugal
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,658: Line 2,668:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Romania
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Romania
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Rumania
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Roumanie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Roumanie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Rumänien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,672: Line 2,682:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Russia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Russia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Rusia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Russie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Russie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Ryssland
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,686: Line 2,696:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; San Marino
 
&gt;&gt;&gt;&gt; San Marino
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | San Marino
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Saint-Marin
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Saint-Marin
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; San Marino
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,700: Line 2,710:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Serbia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Serbia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Serbia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Serbie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Serbie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Serbien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,714: Line 2,724:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Slovakia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Slovakia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Eslovaquia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Slovaquie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Slovaquie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Slovakien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,728: Line 2,738:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Slovenia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Slovenia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Eslovenia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Slovénie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Slovénie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Slovenien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,742: Line 2,752:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Spain
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Spain
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | España
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Espagne
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Espagne
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Spanien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,756: Line 2,766:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Sweden
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Sweden
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Suecia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Suède
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Suède
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Sverige
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,770: Line 2,780:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Switzerland
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Switzerland
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Suiza
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Suisse
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Suisse
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Schweiz<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,784: Line 2,794:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Ukraine
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Ukraine
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Ucrania
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Ukraine
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Ukraine
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Ukraina
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,798: Line 2,808:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; United Kingdom
 
&gt;&gt;&gt;&gt; United Kingdom
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Reino Unido
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Royaume-Uni
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Royaume-Uni
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Storbrittanien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,812: Line 2,822:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Vatican City
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Vatican City
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Ciudad del Vaticano
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Vatican
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Vatican
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Vatikanstaten<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,826: Line 2,836:
 
&gt;&gt;&gt; Asia
 
&gt;&gt;&gt; Asia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Asia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt; Asie
 
&gt;&gt;&gt; Asie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Asien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,840: Line 2,850:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Afghanistan
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Afghanistan
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Afganistán
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Afghanistan
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Afghanistan
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Afghanistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,854: Line 2,864:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Armenia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Armenia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Armenia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Arménie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Arménie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Armenien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,868: Line 2,878:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Azerbaijan
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Azerbaijan
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Azerbaiyán
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Azerbaïdjan
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Azerbaïdjan
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Azerbajdzjan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,887: Line 2,897:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Bahrain<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,896: Line 2,906:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bangladesh
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bangladesh
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Bangladesh
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bangladesh
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bangladesh
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Bangladesh<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,910: Line 2,920:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bhutan
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bhutan
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Bután
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bhoutan
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bhoutan
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Bhutan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,929: Line 2,939:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Brunei<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,938: Line 2,948:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cambodia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cambodia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Camboya
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cambodge
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cambodge
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kambodja<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,952: Line 2,962:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; China
 
&gt;&gt;&gt;&gt; China
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" |
  +
China
  +
  +
<br>
  +
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Chine
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Chine
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kina<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,966: Line 2,980:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cyprus
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cyprus
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Chipre
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Chypre
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Chypre
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Cypern<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,980: Line 2,994:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; East Timor
 
&gt;&gt;&gt;&gt; East Timor
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Timor orientak
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Timor oriental
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Timor oriental
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Östtimor<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 2,994: Line 3,008:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Georgia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Georgia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Georgia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Géorgie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Géorgie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Georgien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,008: Line 3,022:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; India
 
&gt;&gt;&gt;&gt; India
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | India
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Inde
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Inde
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Indien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,022: Line 3,036:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Indonesia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Indonesia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Indoneia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Indonésie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Indonésie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Indonesien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,036: Line 3,050:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Iran
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Iran
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Irán
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Iran
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Iran
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Iran<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,050: Line 3,064:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Iraq
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Iraq
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Iraq / Irak
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Irak
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Irak
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Irak<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,064: Line 3,078:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Israel
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Israel
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Israel
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Israël
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Israël
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Israel<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,078: Line 3,092:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Japan
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Japan
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Japón
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Japon
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Japon
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Japan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,092: Line 3,106:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Jordan
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Jordan
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Jordán
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Jordanie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Jordanie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Jordanien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,106: Line 3,120:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Kazakhstan
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Kazakhstan
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Kazajistán
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Kazakhstan
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Kazakhstan
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kazakstan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,125: Line 3,139:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kuwait<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,139: Line 3,153:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kirgizistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,148: Line 3,162:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Laos
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Laos
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Laos
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Laos
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Laos
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Laos<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,167: Line 3,181:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Libanon<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,176: Line 3,190:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Malaysia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Malaysia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Malasia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Malaisie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Malaisie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Malaysia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,195: Line 3,209:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Maldiverna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,204: Line 3,218:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Mongolia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Mongolia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Mongolia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Mongolie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Mongolie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Mongoliet<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,223: Line 3,237:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Burma<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,237: Line 3,251:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Nepal<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,251: Line 3,265:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Nordkorea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,265: Line 3,279:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Oman<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,279: Line 3,293:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Pakistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,293: Line 3,307:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Filippinerna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,307: Line 3,321:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Qatar<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,321: Line 3,335:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Saudiarabien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,335: Line 3,349:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Singapore<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,349: Line 3,363:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Sydkorea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,363: Line 3,377:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Sri Lanka<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,377: Line 3,391:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Staten Palestina<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,391: Line 3,405:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Syrien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,405: Line 3,419:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Tadzjikistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,419: Line 3,433:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Thailand<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,433: Line 3,447:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Turkiet<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,447: Line 3,461:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Turkmenistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,461: Line 3,475:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Förenade Arabemiraten<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,475: Line 3,489:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Uzbekistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,489: Line 3,503:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Vietnam
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,503: Line 3,517:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Jemen
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,512: Line 3,526:
 
&gt;&gt;&gt; Africa
 
&gt;&gt;&gt; Africa
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | África
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt; Afrique
 
&gt;&gt;&gt; Afrique
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Afrika
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,526: Line 3,540:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Algeria
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Algeria
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Argelia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Algérie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Algérie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Algeriet
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,545: Line 3,559:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Angola
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,559: Line 3,573:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Benin
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,573: Line 3,587:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Botswana
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,582: Line 3,596:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Burkina Faso
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Burkina Faso
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Burkina Faso
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Burkina Faso
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Burkina Faso
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Burkina Faso
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,601: Line 3,615:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Burundi
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,615: Line 3,629:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kamerun
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,629: Line 3,643:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kap Verde
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,643: Line 3,657:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Centralafrikanska republiken
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,652: Line 3,666:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Chad
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Chad
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Chad
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Tchad
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Tchad
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Tchad<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,671: Line 3,685:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Komorerna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,680: Line 3,694:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Congo
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Congo
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Congo
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Congo
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Congo
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kongo<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,699: Line 3,713:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Demokratiska republiken Kongo<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,713: Line 3,727:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Djibouti<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,727: Line 3,741:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Egyptien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,741: Line 3,755:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Ekvatorialguinea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,755: Line 3,769:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Eritrea
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,769: Line 3,783:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Etiopien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,783: Line 3,797:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Gabon
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,797: Line 3,811:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Gambia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,811: Line 3,825:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Ghana<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,825: Line 3,839:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Guinea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,839: Line 3,853:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Guinea-Bissau<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,853: Line 3,867:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Elfenbenskusten<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,867: Line 3,881:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kenya
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,881: Line 3,895:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Lesotho
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,895: Line 3,909:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Liberia
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,909: Line 3,923:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Libyen
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,923: Line 3,937:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Madagaskar
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,937: Line 3,951:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Malawi
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,951: Line 3,965:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Mali
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,965: Line 3,979:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Mauretanien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,979: Line 3,993:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Mauritius<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 3,993: Line 4,007:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Marocko<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,007: Line 4,021:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Moçambique<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,021: Line 4,035:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Namibia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,035: Line 4,049:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Niger
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,049: Line 4,063:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Nigeria
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,063: Line 4,077:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Rwanda
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,077: Line 4,091:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Sao Tomé och Principe<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,091: Line 4,105:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Senegal
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,105: Line 4,119:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Seychellerna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,119: Line 4,133:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Sierra Leone<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,133: Line 4,147:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Somalia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,147: Line 4,161:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Sydafrika<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,161: Line 4,175:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Sydsudan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,175: Line 4,189:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Sudan
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,189: Line 4,203:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Swaziland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,203: Line 4,217:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Tanzania<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,217: Line 4,231:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Togo<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,231: Line 4,245:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Tunisien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,245: Line 4,259:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Uganda<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,259: Line 4,273:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Zambia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,273: Line 4,287:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Zimbabwe<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,282: Line 4,296:
 
&gt;&gt;&gt; North America
 
&gt;&gt;&gt; North America
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Norte Amércia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt; Amérique du Nord
 
&gt;&gt;&gt; Amérique du Nord
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Nordamerika<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,296: Line 4,310:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Antigua and Barbuda
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Antigua and Barbuda
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Antigua y Barbuda
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Antigua-et-Barbuda
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Antigua-et-Barbuda
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Antigua and Barbuda<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,310: Line 4,324:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bahamas
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bahamas
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Bahamas
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bahamas
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Bahamas
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Bahamas<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,324: Line 4,338:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Barbados
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Barbados
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Barbados
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Barbade
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Barbade
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Barbados<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,338: Line 4,352:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Belize
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Belize
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Belice
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Belize
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Belize
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Belize<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,352: Line 4,366:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Canada
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Canada
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Canadá
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Canada
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Canada
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kanada<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,366: Line 4,380:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Costa Rica
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Costa Rica
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Costa Rica
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Costa Rica
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Costa Rica
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Costa Rica<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,380: Line 4,394:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cuba
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cuba
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Cuba
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cuba
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Cuba
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kuba<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,394: Line 4,408:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Dominica
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Dominica
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Dominica
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Dominique
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Dominique
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Dominica<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,408: Line 4,422:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Dominican Republic
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Dominican Republic
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | República Dominicana
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; République dominicaine
 
&gt;&gt;&gt;&gt; République dominicaine
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Dominikanska republiken<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,422: Line 4,436:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; El Salvador
 
&gt;&gt;&gt;&gt; El Salvador
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | El Salvador
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Salvador
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Salvador
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; El Salvador<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,441: Line 4,455:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Grenada<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,450: Line 4,464:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Guatemala
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Guatemala
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Guatemala
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Guatemala
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Guatemala
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Guatemala<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,464: Line 4,478:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Haiti
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Haiti
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Haití
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Haïti
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Haïti
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Haiti<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,478: Line 4,492:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Honduras
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Honduras
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Honduras
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Honduras
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Honduras
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Honduras<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,492: Line 4,506:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Jamaica
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Jamaica
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Jamaica
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Jamaïque
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Jamaïque
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Jamaica<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,506: Line 4,520:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Mexico
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Mexico
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | México
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Mexique
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Mexique
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Mexiko<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,520: Line 4,534:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Nicaragua
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Nicaragua
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Nicaragua
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Nicaragua
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Nicaragua
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Nicaragua<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,534: Line 4,548:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Panama
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Panama
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Panamá
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Panama
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Panama
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Panama<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,553: Line 4,567:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Saint Kitts and Nevis<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,567: Line 4,581:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Saint Lucia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,581: Line 4,595:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Saint Vincent och Grenadinerna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,595: Line 4,609:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Trinidad och Tobago<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,609: Line 4,623:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; USA<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,618: Line 4,632:
 
&gt;&gt;&gt; South America
 
&gt;&gt;&gt; South America
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Sur América
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt; Amérique du Sud
 
&gt;&gt;&gt; Amérique du Sud
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Sydamerika<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,632: Line 4,646:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Argentina
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Argentina
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Argentina
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Argentine
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Argentine
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Argentina<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,651: Line 4,665:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Bolivia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,665: Line 4,679:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Brasilien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,679: Line 4,693:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Chile<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,693: Line 4,707:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Colombia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,707: Line 4,721:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Ecuador<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,721: Line 4,735:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Guyana<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,735: Line 4,749:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Paraguay<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,749: Line 4,763:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Peru<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,763: Line 4,777:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Surinam<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,777: Line 4,791:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Uruguay<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,791: Line 4,805:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Venezuela<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,805: Line 4,819:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Oceanien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,819: Line 4,833:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Australien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,833: Line 4,847:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Fiji<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,847: Line 4,861:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Kiribati<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,861: Line 4,875:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Marshallöarna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,875: Line 4,889:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Mikronesien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,889: Line 4,903:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Nauru<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,898: Line 4,912:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; New Zealand
 
&gt;&gt;&gt;&gt; New Zealand
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Nueva Zelanda
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Nouvelle-Zélande
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Nouvelle-Zélande
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Nya ​​Zeeland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,917: Line 4,931:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Palau<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,931: Line 4,945:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Papua Nya Guinea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,945: Line 4,959:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Samoa<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,959: Line 4,973:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Salomonöarna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,973: Line 4,987:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Tonga<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 4,987: Line 5,001:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Tuvalu<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,001: Line 5,015:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Vanuatu<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,015: Line 5,029:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&nbsp;Antarktis
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,029: Line 5,043:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt; Historia och upptäckten av det förflutna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,043: Line 5,057:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Allmän historia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,057: Line 5,071:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Historia i perioder<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,066: Line 5,080:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Prehistory
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Prehistory
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Prehistoria
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Préhistoire
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Préhistoire
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Förhistoria<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,085: Line 5,099:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Antiken<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,099: Line 5,113:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Medeltiden<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,113: Line 5,127:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Modern historia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,127: Line 5,141:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Tidig modern tid (15:e - 18:e århundradet)<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,141: Line 5,155:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 1800 talet
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,155: Line 5,169:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 1900 talet
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,169: Line 5,183:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 2000 talet
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,183: Line 5,197:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt; Historia av platser<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,192: Line 5,206:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; History of Europe
 
&gt;&gt;&gt;&gt; History of Europe
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Europa
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Europe
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Europe
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | &gt;&gt;&gt;&gt; Historia av Europa<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,206: Line 5,220:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Albania
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Albania
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Albania
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Albanie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Albanie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Albanien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,220: Line 5,234:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Andorra
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Andorra
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Andorra
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Andorre
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Andorre
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av andorra<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,234: Line 5,248:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Austria
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Austria
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Austria
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Autriche
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Autriche
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av österrike<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,248: Line 5,262:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Belarus
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Belarus
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Bielorrusia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Biélorussie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Biélorussie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av vitryssland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,262: Line 5,276:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Belgium
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Belgium
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Bélgica
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Belgique
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Belgique
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av belgien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,276: Line 5,290:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Bosnia and Herzegovina
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Bosnia and Herzegovina
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Bosnia y Herzegovina
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Bosnie-Herzégovine
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Bosnie-Herzégovine
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av bosnien och herzegovina<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,290: Line 5,304:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Bulgaria
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Bulgaria
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Bulgaria
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Bulgarie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Bulgarie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av bulgarien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,304: Line 5,318:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Croatia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Croatia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Croacia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Croatie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Croatie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av kroatien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,318: Line 5,332:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of the Czech Republic
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of the Czech Republic
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de la República Checa
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la République tchèque
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la République tchèque
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av tjeckien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,332: Line 5,346:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Denmark
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Denmark
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Dinamarca
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Danemark
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Danemark
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av danmark<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,346: Line 5,360:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Estonia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Estonia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Estonia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Estonie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Estonie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av estland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,360: Line 5,374:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Finland
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Finland
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Finlandia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Finlande
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Finlande
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Finland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,374: Line 5,388:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of France
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of France
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Francia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la France
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la France
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av frankrike<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,388: Line 5,402:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Germany
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Germany
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Alemania
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Allemagne
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Allemagne
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Tyskland
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,402: Line 5,416:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Greece
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Greece
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Grecia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Grèce
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Grèce
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av grekland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,416: Line 5,430:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Hungary
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Hungary
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Hungria
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Hongrie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Hongrie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Ungarn<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,430: Line 5,444:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Iceland
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Iceland
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Islandia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Islande
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Islande
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Island<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,444: Line 5,458:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Ireland
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Ireland
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Irlanda
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Irlande
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Irlande
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av irland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,458: Line 5,472:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Italy
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Italy
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Italia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Italie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Italie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Italien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,472: Line 5,486:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Latvia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Latvia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Letonia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Lettonie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Lettonie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Lettland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,486: Line 5,500:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Liechtenstein
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Liechtenstein
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Liechtenstein
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Liechtenstein
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Liechtenstein
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Liechtenstein<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,500: Line 5,514:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Lithuania
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Lithuania
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Lituania
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Lituanie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Lituanie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Litauen<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,514: Line 5,528:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Luxembourg
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Luxembourg
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Luxemburgo
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Luxembourg
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Luxembourg
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Luxembourg<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,528: Line 5,542:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Macedonia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Macedonia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Macedonia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Macédoine
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Macédoine
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Makedonien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,542: Line 5,556:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Malta
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Malta
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Malta
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de Malte
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de Malte
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av malta<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,556: Line 5,570:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Moldova
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Moldova
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Moldavia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Moldavie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Moldavie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av moldavien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,570: Line 5,584:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Monaco
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Monaco
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia &nbsp;de Mónaco
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de Monaco
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de Monaco
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av monaco<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,584: Line 5,598:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Montenegro
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Montenegro
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Montenegro
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Monténégro
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Monténégro
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av montenegro<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,598: Line 5,612:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of the Netherlands
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of the Netherlands
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de los Países Bajos
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire des Pays-Bas
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire des Pays-Bas
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Nederländerna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,612: Line 5,626:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Norway
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Norway
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Noruega
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Norvège
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Norvège
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av norge<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,626: Line 5,640:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Poland
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Poland
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Polonia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Pologne
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Pologne
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av polen<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,640: Line 5,654:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Portugal
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Portugal
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Portugal
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Portugal
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Portugal
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av portugal<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,654: Line 5,668:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Romania
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Romania
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Rumania
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Roumanie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Roumanie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av rumänien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,668: Line 5,682:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Russia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Russia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Rusia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Russie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Russie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Ryssland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,682: Line 5,696:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of San Marino
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of San Marino
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de San Marino
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de Saint-Marin
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de Saint-Marin
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av San Marino<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,696: Line 5,710:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Serbia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Serbia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Serbia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Serbie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Serbie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av serbien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,710: Line 5,724:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Slovakia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Slovakia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Eslovaquia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Slovaquie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Slovaquie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Slovakien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,724: Line 5,738:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Slovenia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Slovenia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Eslovenia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Slovénie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Slovénie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Slovenien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,738: Line 5,752:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Spain
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Spain
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de España
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Espagne
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Espagne
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Spanien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,752: Line 5,766:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Sweden
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Sweden
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Suecia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Suède
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Suède
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Sverige<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,766: Line 5,780:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Switzerland
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Switzerland
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Suiza
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Suisse
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Suisse
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Schweiz<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,780: Line 5,794:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Ukraine
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Ukraine
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Ucrania
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Ukraine
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Ukraine
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Ukraina<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,794: Line 5,808:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of the United Kingdom
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of the United Kingdom
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Reino Unido
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Royaume-Uni
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Royaume-Uni
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Storbritannien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,808: Line 5,822:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Vatican City
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Vatican City
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de la Ciudd del Vaticano
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Vatican
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Vatican
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Vaticanen<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,822: Line 5,836:
 
&gt;&gt;&gt;&gt; History of Asia
 
&gt;&gt;&gt;&gt; History of Asia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Asia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Asie
 
&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Asie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Asien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,836: Line 5,850:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Afghanistan
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Afghanistan
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Afganistán
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Afghanistan
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Afghanistan
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Afganistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,850: Line 5,864:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Armenia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Armenia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Armenia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Arménie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Arménie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Armenien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,869: Line 5,883:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Azerbaijan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,883: Line 5,897:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Bahrain<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,897: Line 5,911:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Bangladesh<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,911: Line 5,925:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Bhutan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,925: Line 5,939:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Brunei<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,934: Line 5,948:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Cambodia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Cambodia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Camboya
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Cambodge
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Cambodge
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Cambodien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,948: Line 5,962:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of China
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of China
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de China
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Chine
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Chine
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Kina<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,962: Line 5,976:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Cyprus
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Cyprus
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Chipre
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de Chypre
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de Chypre
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Cypern<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,976: Line 5,990:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of East Timor
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of East Timor
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Timor oriental
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Timor oriental
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Timor oriental
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Östtimor<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 5,990: Line 6,004:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Georgia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Georgia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Georgia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Géorgie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Géorgie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Georgien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,004: Line 6,018:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of India
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of India
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de India
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Inde
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Inde
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Indien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,018: Line 6,032:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Indonesia
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Indonesia
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Indonesia
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Indonésie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Indonésie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Indonesien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,032: Line 6,046:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Iran
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Iran
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Irán
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Iran
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Iran
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Iran<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,046: Line 6,060:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Iraq
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Iraq
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Irak/Iraq
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Irak
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de l'Irak
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Irak<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,060: Line 6,074:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Israel
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Israel
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Israel
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire d'Israël
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire d'Israël
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av israel<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,074: Line 6,088:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Japan
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Japan
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Japón
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Japon
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire du Japon
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av japan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,088: Line 6,102:
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Jordan
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; History of Jordan
   
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia de Jordán
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Jordanie
 
&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Histoire de la Jordanie
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Jordanien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,107: Line 6,121:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Kazakhstan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,121: Line 6,135:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Kuwait<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,135: Line 6,149:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Kyrgyzstan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,149: Line 6,163:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Laos<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,163: Line 6,177:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Lebanon<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,177: Line 6,191:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Malyasien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,191: Line 6,205:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Maldiverna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,205: Line 6,219:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Mongolien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,219: Line 6,233:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Burma<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,233: Line 6,247:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av nepal<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,247: Line 6,261:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av nord korea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,261: Line 6,275:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av oman<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,275: Line 6,289:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Pakistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,289: Line 6,303:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Filippinerna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,303: Line 6,317:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Qatar<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,317: Line 6,331:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Saudiarabien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,331: Line 6,345:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Singapore<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,345: Line 6,359:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av sydkorea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,359: Line 6,373:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av sri lanka<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,373: Line 6,387:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Staten Palestina<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,387: Line 6,401:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Syrien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,401: Line 6,415:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Tajikistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,415: Line 6,429:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Thailand<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,429: Line 6,443:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Turkiet<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,443: Line 6,457:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Turkmenistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,457: Line 6,471:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Förenta arabemiraterna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,471: Line 6,485:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av uzbekistan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,485: Line 6,499:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av vietnam<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,499: Line 6,513:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av yemen<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,513: Line 6,527:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av afrika<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,527: Line 6,541:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Algeriet<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,541: Line 6,555:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av angola <br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,555: Line 6,569:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av benin<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,569: Line 6,583:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Botswana<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,583: Line 6,597:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Burkina Faso<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,597: Line 6,611:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Burundi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,611: Line 6,625:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Cameroon<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,625: Line 6,639:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av kap Verde<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,639: Line 6,653:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Central Afrikanska Republiken<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,653: Line 6,667:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Chad<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,667: Line 6,681:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Comores<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,681: Line 6,695:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Kongo<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,695: Line 6,709:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Kongo-Kinhasa<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,709: Line 6,723:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Djibouti<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,723: Line 6,737:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Egypten <br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,737: Line 6,751:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Ekvatoriala Guinea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,751: Line 6,765:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av eritrea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,765: Line 6,779:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" |Historia av Ethiopien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,779: Line 6,793:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Gabon<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,793: Line 6,807:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" |Historia av Gamibien
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,807: Line 6,821:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av ghana<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,821: Line 6,835:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Guinea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,835: Line 6,849:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Guinea Bissau<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,849: Line 6,863:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Elfenbenskusten<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,863: Line 6,877:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Kenya<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,877: Line 6,891:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Lesotho<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,891: Line 6,905:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Liberien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,905: Line 6,919:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Libyen<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,919: Line 6,933:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Madagascar
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,933: Line 6,947:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Malawi<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,947: Line 6,961:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Mali<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,961: Line 6,975:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Mauritanien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,975: Line 6,989:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Mauritius<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 6,989: Line 7,003:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Marocko<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,003: Line 7,017:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Mozambique<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,017: Line 7,031:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Namibien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,031: Line 7,045:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av niger<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,045: Line 7,059:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Nigerien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,059: Line 7,073:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Rwanda<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,073: Line 7,087:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av sao Tome och Principe<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,087: Line 7,101:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Senegal<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,101: Line 7,115:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Seychellerna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,115: Line 7,129:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Sierra Leone<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,129: Line 7,143:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Somalien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,143: Line 7,157:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Sydafrika<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,157: Line 7,171:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Sydsudan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,171: Line 7,185:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Sudan<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,185: Line 7,199:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Swaziland<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,199: Line 7,213:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Tanzania<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,213: Line 7,227:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Togo<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,227: Line 7,241:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Tunisien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,241: Line 7,255:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Uganda<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,255: Line 7,269:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Zambien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,269: Line 7,283:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Zimbabwe<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,283: Line 7,297:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Nord Amerika<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,297: Line 7,311:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Antigua och Barbuda<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,311: Line 7,325:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Bahamas<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,325: Line 7,339:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Barbados<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,339: Line 7,353:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Belize<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,353: Line 7,367:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Kanada<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,367: Line 7,381:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | historia av Costa Rica <br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,381: Line 7,395:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Kuba<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,395: Line 7,409:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Dominica<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,409: Line 7,423:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Dominikanska republiken<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,423: Line 7,437:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av El salvador<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,437: Line 7,451:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Grenada<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,451: Line 7,465:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Guatemala<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,465: Line 7,479:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Haiti<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,479: Line 7,493:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Honduras<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,493: Line 7,507:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av jamaica<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,507: Line 7,521:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av mexico<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,521: Line 7,535:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Nicaragua<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,535: Line 7,549:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Panama<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,549: Line 7,563:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Sankt Kitts och nevis<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,563: Line 7,577:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Sankt Lucia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,577: Line 7,591:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Sankt Vincent och Grenadinerna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,591: Line 7,605:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Trinidad och Tobago<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,605: Line 7,619:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Förenta staterna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,619: Line 7,633:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Sydamerika<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,633: Line 7,647:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Argentina <br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,647: Line 7,661:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Bolivia<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,661: Line 7,675:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Brazil<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,675: Line 7,689:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Chile<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,689: Line 7,703:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Colombien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,703: Line 7,717:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Ecuador<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,717: Line 7,731:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Guyana<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,731: Line 7,745:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Paraguay<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,745: Line 7,759:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Peru<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,759: Line 7,773:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Surninam<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,773: Line 7,787:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Uruguay<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,787: Line 7,801:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Venezuela<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,801: Line 7,815:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Oceanien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,815: Line 7,829:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Australien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,829: Line 7,843:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Fiji<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,843: Line 7,857:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Kiribati<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,857: Line 7,871:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Marshallöarna<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,871: Line 7,885:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av micronesien<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,885: Line 7,899:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Nauru<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,899: Line 7,913:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Nya Zealand<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,913: Line 7,927:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Palau<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,927: Line 7,941:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Histoia av Papau Nya Guinea<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,941: Line 7,955:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Samoa<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,955: Line 7,969:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Salomon<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,969: Line 7,983:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Tonga<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,983: Line 7,997:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av tuvalu<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 7,997: Line 8,011:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av vanatu<br>
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
 
| bgcolor="#F2F2F2" |
Line 8,011: Line 8,025:
   
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
 
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
| bgcolor="#F2F2F2" | <br>
+
| bgcolor="#F2F2F2" | Historia av Antarktis<br>
 
|-
 
|-
 
! bgcolor="#ffffcc" align="left" |
 
! bgcolor="#ffffcc" align="left" |
Line 8,021: Line 8,035:
 
! scope="col" | Completed (Lorangeo)<br>
 
! scope="col" | Completed (Lorangeo)<br>
 
! scope="col" | Waiting for translator<br>
 
! scope="col" | Waiting for translator<br>
! scope="col" | Waiting for translator<br>
+
! scope="col" | Waiting for review (Dehani)
 
|}
 
|}
   

Latest revision as of 15:25, 18 March 2016

Introduction

Wikimini-Catégories-thématiques.jpg

Categories are intended to group together articles on similar subjects (history, sciences...).

Wikimini has developed a standardized classification system (set of predefined categories), which aims to be "universal" and easy to use by children. It is mainly based on the Dewey Decimal Classification (DDC), with some simplifications and/or additions.

What needs to be translated?

All categories listed below need to be translated into each supported language.

Note: Trick Because the scheme is originally based on the Dewey Decimal Classification (used in at least 135 countries), most categories are similar to the Dewey's categories. This is of great help because you can browse them in different languages on the DeweyBrowser: http://deweybrowser.oclc.org.

List of categories

The categories used by Wikimini are listed here. You can translate them directly by editing the table below (warning: only 1 person should edit this page at the same time to prevent editing conflicts). Once completed, the categories will be added to your wiki with an automatic script (ask Laurent).

Swedish: För att förenkla översättning till svenska har jag tillgång till WebDewey, säg till så delar jag med mig

Category code
(do not edit this column)

AR

EN

ES

FR (reference)

IT

SV

01


> Information and documentation

imformación y documentación

> Information et documentation


> Information och dokumentation

0101


>> Libraries and information sciences

>> Biblioteca

>> Bibliothèques et sciences de l'information


>> Bibliotek och informationsvetenskap

0102


>> Encyclopedias and reference works


>> Encyclopédies et ouvrages de renseignement


>> Encyklopedier och referensverk

0103


>> Magazines and journals


>> Magazines et revues


>> Tidningar och tidsskrifter

0104


>> Journalism, news media and publishing


>> Journalisme, médias d'information et publication


>> Journalistik, nyhetsmedier och förlagsverksamhet

0105


>> Museums, exhibitions and congresses


>> Musées, expositions et congrès


>> Museer, utställningar och kongresser

02


> Mind and spirit


> Pensée et esprit


> Filosofi och psykologi

0201


>> Psychology

>> Psicología

>> Psychologie


>> Psykologi

0202


>> Philosophy

>> Filosofía

>> Philosophie


>> Filosofi

0203


>> Great questions of man


>> Grandes interrogations de l'Homme


>> Människans stora frågor

0204


>> Theories on the being and spirit


>> Théories sur l'être et l'esprit


>> Religiös upplevelse, religiöst liv, religionsutövning

0205


>> Paranormal and occult sciences


>> Paranormal et sciences occultes


>> Religiös etik

0206


>> Logic and reasoning


>> Logique et raisonnement


>> Logik och resonemang

0207


>> Morality and ethics


>> Morale et éthique


>> Moral och etik

03


> Beliefs and religions

> Creencias y religiones

> Croyances et religions


> Övertygelser och religioner

0301


>> Religion

>> Religión

>> Religion


>>Religion

030101


>>> Religious concepts

>>> Conceptos religiosos

>>> Concepts religieux


>>> Religiösa begrepp

030102


>>> Religious figures

>>> Personajes/ figuras religiosas

>>> Personnages religieux


>>> Religiösa siffror

030103


>>> Sacred books and texts


>>> Livres et textes sacrés


>>> Heliga böcker och texter

030104


>>> Religious practices and cults

>>> Prácticas y culturas religiosas

>>> Pratiques et cultes religieux


>>> Religionsutövning och kulter

03010401


>>>> Prayers


>>>> Prières


>>>> Böner

03010402


>>>> Religious rites

>>>> Ritos religiosos

>>>> Rites religieux


>>>> Religiösa riter

03010403


>>>> Religious ceremonies

>>>> Ceremonias religiosas

>>>> Cérémonies religieuses


>>>> Religiösa cermonier

03010404


>>>> Religious festivals and calendars

>>>> Festivales y calendarios religiosos

>>>> Fêtes et calendriers religieux


>>>> Religiösa festivaler och kalendrar

03010405


>>>> Religious pilgrimages and sacred sites


>>>> Pèlerinages religieux et lieux sacrés


>>>> Religiösa pilgrimsfärder och heliga platser

0302


>> Religious movements

>> Movimientos religiosos

>> Mouvements religieux


>> Religiösa rörelser

030201


>>> Abrahamic religions


>>> Religions abrahamiques


>>> Religioner utifrån Abraham

03020101


>>>> Christianity

>>>>> Cristianismo

>>>> Christianisme


>>>> Kristendom

03020102


>>>> Islam

>>>> Islam

>>>> Islam


>>>> Islam

03020103


>>>> Judaism


>>>> Judaïsme


>>>> Judendom

030202


>>> Indian religions

>>> Religiones indias

>>> Religions de l'Inde


>>> Indiska religioner

03020201


>>>> Hinduism


>>>> Hindouisme


>>>> Hinduism

03020202


>>>> Buddhism

>>>> Budismo

>>>> Bouddhisme


>>>> Buddism

03020203


>>>> Sikhism


>>>> Sikhisme


>>>> Sikhism

03020204


>>>> Jainism


>>>> Jaïnisme


>>>> Jainism

030203


>>> Far Eastern religions


>>> Religions de l'Extrême-Orient


>>> Österländska Religioner

03020301


>>>> Taoism


>>>> Taoïsme


>>>> Taoism

03020302


>>>> Confucianism


>>>> Confucianisme


>>>> Konfucianismen

03020303


>>>> Shintoism


>>>> Shintoïsme


>>>> Shintoism

03020304


>>>> Chinese folk religion


>>>> Religion traditionnelle chinoise


>>>> Kinesisk Folktro

030204


>>> Traditional tribal religions


>>> Religions tribales traditionnelles


>>> Traditionella stam religioner

030205


>>> Other religions

>>> Otras religiones

>>> Autres religions


>>> Andra religioner

030206


>>> Without religion

>>> Sin religión

>>> Sans religion


>>> Utan religion

0303


>> Religious mythologies

>> Religiones mitológicas

>> Mythologies religieuses


>> Religiösa mytologier

030301


>>> Celtic mythology

>>> Mitología celta

>>> Mythologie celtique


>>> Keltisk mytologi

030302


>>> Egyptian mythology

>>> Mitología egipcia

>>> Mythologie égyptienne


>>> Egyptisk mytologi

030303


>>> Greek mythology

>>> Mitología griega

>>> Mythologie grecque


>>> Grekisk mytologi

030304


>>> Roman mythology

>>> Mitología romana

>>> Mythologie romaine


>>> Romersk mytologi

030305


>>> Other mythologies

>>> Otras mitologías

>>> Autres mythologies


>>> Andra mytologier

0304


>> Sects and new beliefs


>> Sectes et nouvelles croyances


>> Sekter och nya övertygelser

04


> Life in society

> Vida en sociedad

> Vie en société


> Livet i samhället

0401


>> Study of man and society

>> Estudio del hombre y de la sociedad

>> Étude de l'homme et de la société


>> Studie av människa och samhälle

0402


>> Education and pedagogy

>> Educación y pedagogía 

>> Éducation et pédagogie


>> Utbildning och pedagogik

0403


>> Politics

>> Política

>> Politique


>> Politik

0404


>> Trade and economics

>> Comercio y economía

>> Commerce et économie


>> Handel och ekonomi

0405


>> Communication

>> Comunicación

>> Communications


>> Kommunikation

0406


>> Transportation

>> Transportes

>> Transports


>> Transport

0407


>> Law and legislation


>> Droit et législation


>> Lag och lagstiftning

0408


>> Governments and public administration


>> Gouvernements et administration publique


>> Regering och offentlig förvaltning

0409


>> Army and military affairs


>> Armée et affaires militaires


>> Armén och militära frågor

0410


>> Social problems and social services


>> Problèmes et services sociaux


>> Sociala problem och sociala tjänster

05


> Languages and linguistics

> Idiomas y lingüísticas

> Langues et langage


> Språk och språkvetenskap

0501


>> Modern languages

>> Lenguas modernas

>> Langues vivantes


>> Moderna språk

0502


>> Dead languages

>> Lenguas extintas

>> Langues mortes


>> Döda språk

0503


>> Sign languages

> Lengua de signos

>> Langues des signes


>> Teckenspråk

0504


>> Concepts and study of language

>> Conceptos y estudio de la lengua

>> Concepts et études du langage


>> Begrepp och språkundervisningen

06


> Sciences and mathematics

> Ciencas y matemáticas

> Sciences et mathématiques


> Vetenskap och Matematik

0601


>> Mathematics

>> Matemáticas

>> Mathématiques


>> Matematik

0602


>> Astronomy

>> Astronomía

>> Astronomie


>> Astronomi

0603


>> Physics

>> Física

>> Physique


>> Fysik

0604


>> Chemistry


>> Chimie


>> Kemi

0605


>> Earth sciences and geology


>> Sciences de la Terre et géologie


>> Geovetenskap och geologi

0606


>> Paleontology and prehistoric life

>> Paleontología y vida prehitórica 

>> Paléontologie et animaux préhistoriques


>> Paleontologi och förhistoriskt liv

0607


>> Biology and life sciences

>> Biología y ciencias de la vida

>> Biologie et sciences de la vie


>> Biologi och biovetenskap

060701


>>> Plants

>>> Plantas

>>> Végétaux


>>> Växter

060702


>>> Animals

>>> Animales

>>> Animaux


>>> Djur

060703


>>> Fungi

>>> Hongos

>>> Champignons


>>> Svampar

060704


>>> Bacteria and other forms of life

>>> Bacterias y otras formas de vida

>>> Bactéries et autres formes de vie


>>> Bakterier och andra former av liv

07


> Technology and health

> Tecnología y salud

> Technologie et santé


> Teknik och hälsa

0701


>> Great inventions and discoveries

>> Grandes invenciones

>> Grandes inventions et découvertes


>> Stora uppfinningar och upptäckter

0702


>> Computers and Internet

>> Ordenadores e Internet

>> Informatique et Internet


>> Datorer och Internet

0703


>> Medicine and health

>> Medicina y salud

>> Médecine et santé


>> Medicin och hälsa

0704


>> Engineering and engineer's professions


>> Ingénierie et métiers de l'ingénieur


>> Teknik och ingenjörs yrken

0705


>> Agriculture and livestock


>> Agriculture et élevage


>> Jordbruk och djurhållning

0706


>> Home organization and family life


>> Organisation et vie de la famille


>> Hemmet och familjeliv

0707


>> Business management and office activities


>> Organisation et vie de l'entreprise


>> Företagsledning och kontors aktiviteter

0708


>> Industrial and artisanal manufacturing


>> Fabrication industrielle et artisanale


>> Industri och hantverk

0709


>> Manufactured objects and products


>> Objets et produits fabriqués


>> Tillverkade föremål och produkter

0710


>> Building and construction


>> Bâtiment et construction


>> Bygg och anläggning

0711


>> Cooking, foods and drinks


>> Cuisine, aliments et boissons


>> Matlagning, mat och dryck

08


> Arts, recreation and sports

Arte, ocio y deporte

> Arts, loisirs et sports


> Konst, Sport och fritid

0801


>> Landscaping and area planning


>> Urbanisme et art du paysage


>> Landskaps och områdesarkitektur

0802


>> Architecture

Arquitectura

>> Architecture


>> Arkitektur

0803


>> Sculpture, ceramics and metal arts

Escultura, cerámica y artes de metal

>> Sculpture, céramique et arts du métal


>> Skulptur, keramik och metall konst

0804


>> Drawing and decorative arts


>> Dessin et arts décoratifs


>> Ritning och konsthantverk

0805


>> Painting

Pintura

>> Peinture


>> Målning

0806


>> Graphic arts and engraving


>> Arts graphiques et gravure


>> Grafik och gravyr

0807


>> Photography and computer art


>> Photographie et art par ordinateur


>> Foto och datorkonst

0808


>> Music

Música

>> Musique


>> Musik

0809


>> Sport

Deporte

>> Sport


>> Sport

0810


>> Cinema and television

Cine y televisión

>> Cinéma et télévision


>> Film och television

0811


>> Games and entertainment


>> Jeu et divertissement


>> Spel och underhållning

0812|0909


>> Comics

Comics / Tebeos

>> Bande dessinée


>> Serier

081201|090901


>>> Comics in English language

Comics en idioma inglés

>>> Comic


>>> Serier på engelska

081202|090902


>>> Comics in French language

Comics en idioma francés

>>> Bande dessinée franco-belge


>>> Serier på franska språket

081203|090903


>>> Manga

Manga

>>> Manga


>>> Manga

081204|090904


>>> Other comics

Otros comics

>>> Autres bandes dessinées


>>> Andra Serier

0813


>> Dance

Baile

>> Danse


>>> Dans

09


> Literature and drama

Literatura y drama

> Littérature et théâtre


Literatur och Drama

0901


>> English-language literature

Literatura de la lengua inglesa

>> Littérature de langue anglaise


Literatur på Engelska

090101


>>> English-language poetry

Poesía de la ñengua ingles

>>> Poésie de langue anglaise


Poesi på Engelska

090102


>>> English-language drama


>>> Théâtre de langue anglaise


Drama på Engelska

090103


>>> English-language fiction and novel


>>> Fiction et roman de langue anglaise


Skönliteratur och Romaner på Engelska

090104


>>> English-language various writings


>>> Écrits divers de langue anglaise


Olika skrifter på Engelska

0902


>> German-language literature

Literatura de la lengua almena

>> Littérature de langue allemande


Literatur på Tyska

090201


>>> German-language poetry

Poesía de la lengua alemana

>>> Poésie de langue allemande


Poesi på Tyska

090202


>>> German-language drama


>>> Théâtre de langue allemande


Drama på Tyska

090203


>>> German-language fiction and novel


>>> Fiction et roman de langue allemande


Skönliteratur och Romaner på Tyska

090204


>>> German-language various writings


>>> Écrits divers de langue allemande


Olika skrifter på Tyska

0903


>> French-language literature


>> Littérature de langue française


Literatur på Franska

090301


>>> French-language poetry


>>> Poésie de langue française


Poesi på Franska

090302


>>> French-language drama


>>> Théâtre de langue française


Drama på Franska

090303


>>> French-language fiction and novel


>>> Fiction et roman de langue française


Romaner och Skönliteratur på Franska

090304


>>> French-language various writings


>>> Écrits divers de langue française


Olika skrifter på Franska

0904


>> Italian-language literature


>> Littérature de langue italienne


Literatur på Italienska

090401


>>> Italian-language poetry


>>> Poésie de langue italienne


Poesi på Italienska

090402


>>> Italian-language drama


>>> Théâtre de langue italienne


Drama på Italienska

090403


>>> Italian-language fiction and novel


>>> Fiction et roman de langue italienne


Skönliteratur och Romaner på Italienska

090404


>>> Italian-language various writings


>>> Écrits divers de langue italienne


Olika skrifter på Italienska