Translation

From Wikimini Coordination Platform
Revision as of 11:09, 19 September 2013 by Haxpett (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

List of items that should be translated.

Svenska ord

Lista över ord som används på svenska för att få en gemensam vokabulär.