Thread history

Fragment of a discussion from User talk:Bengt B
Viewing a history listing
Jump to: navigation, search
Time User Activity Comment
No results

 Det är lugnt. Idag är jag hemma med min sjuka son. Fick litet tid över. Bengt B 12:28, 12 September 2013 (UTC)

Bengt B (talk)12:56, 12 September 2013