Snyggt jobbat!

Fragment of a discussion from User talk:Bengt B
Jump to: navigation, search

 Det är lugnt. Idag är jag hemma med min sjuka son. Fick litet tid över. Bengt B 12:28, 12 September 2013 (UTC)

Bengt B (talk)12:56, 12 September 2013